Omschrijving

 • Foutieve medicatie is een van de belangrijkste oorzaken van complicaties door de zorgverlening tijdens een ziekenhuisverblijf.
 • Het medicatieproces is een complex gebeuren waaraan verschillende zorgactoren deelnemen en een stuk verantwoordelijkheid dragen. De arts schrijft de medicatie voor, de apotheek zorgt voor de aanlevering van de medicatie aan de diensten en de verpleegkundige dient de medicatie toe.
 • De medicatievoorraad van de patiënt bevindt zich in medicatiekarren van de dienst waar de patiënt ligt. Tijdens de medicatieronde neemt de verpleegkundige de medicatiekar mee. Deze zijn uitgerust met een laptop waarop het klinisch werkstation draait en maken connectie met systeem via de WIFI.
 • Aangezien de medicatiekar te groot is om mee te nemen in de kamer van de patiënt, consulteert de vpk voorafgaandelijk wie welke medicatie moet krijgen, bereid de medicatie voor en stapt vervolgens de kamer binnen om deze toe te dienen. Nadien registreert zij in het systeem welke medicatie aan welke patiënt toegediend werd.
 • Echter deze fase van het medicatieproces is vatbaar voor menselijke fouten. Om deze uit te sluiten, dubbelcheckt de verpleegkundige idealiter aan het bed of ze de juiste medicatie op het juiste moment in de correcte dosis aan de juiste patiënt gaat toedienen. Deze controle gebeurt momenteel niet.

Doel van het project

 • Double-checking with patient's bedside administration verification by means of an app on a mobile device equipped with a barcode scanner can exclude these administration errors.
 • Since the ideal mobile device still needs to be selected and the Flutter framework is based on the Cross Platform principle, the application must be developed in Flutter. This is the objective of this project.
 • Ergonomics and speed are extremely important for the end user.

Technische skills die je (verder) ontwikkelt

 • Java
 • Webservices
 • Mobiel UI framework -Flutter
 • Hibernate

Praktisch:

 • Een onbezoldigde stage van minstens 6 weken van 4 of 5 dagen per week.

Interesse?

 • Solliciteer via onderstaande sollicitatielink
 • Met vragen kan je terecht bij Ann Van Springel op 02 477 69 74.
Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert