FUNCTIE

Meer & meer hebben de projecten die binnen het ziekenhuis worden uitgevoerd, een digitale component. Een goede opvolging van de bijdrage van ICT aan deze projecten, is cruciaal geworden om de doelstellingen van deze projecten binnen het vooropgesteld tijds- en budgetkader te realiseren. Door de complexiteit van onze ICT-omgeving zit deze bijdrage van ICT vaak over verschillende ICT-teams verspreid. Ook bij ingebruikname van biomedische apparatuur is een goede afstemming met de betrokken medische diensten, ICT en biotechniek cruciaal. Tot slot vergen ook de (op heden 8) primuz-projecten een zeer nauwgezette opvolging met zowel de stakeholders binnen de partnerziekenhuzien als met de verschillende ICT-teams.

Om deze redenen wordt er een nieuwe coördinatorfunctie gecreëerd binnen de dienst ICT en biotechniek, die aan het diensthoofd ICT rapporteert. Naast coördinatie en opvolging van teamoverschrijdende projecten, zal deze coördinator ook instaan voor de aansturing en inplanning van de projectleiders, de pool van developers, applicatiebeheerders en analisten binnen de dienst.

Hij of zij krijgt volgend takenpakket toegewezen:

 • Verdere optimalisatie van de projectaanpak binnen de dienst ICT en biotechniek, gestoeld op de agile-methodiek:
  • Je legt in nauwe samenspraak met alle betrokkenen binnen de dienst de projectaanpak vast, van behoefte-identificatie/intake tot overdracht naar exploitatie, dit zowel voor development, 3d party applicaties, systeemgerelateerde en biotechniek-projecten
  • Je zet een cyclus van continue verbetering op rond deze projectaanpak
  • Je implementeert deze projectaanpak d.m.v. opleiding, tooling, coaching en monitoring
 • Coördinatie en opvolging van teamoverschrijdende projecten binnen de dienst:
  • Je houdt het overzicht bij van de status van teamoverschrijdende ICT en Biotechniek-projecten (budget, planning, issue reporting,…)
  • Je inventariseert nieuwe en openstaande aanvragen, bewaakt de prioritering en de inplanning van deze projecten
  • Je ondersteunt het managementteam van de dienst in de realisatie van deze projecten
 • Coördinatie van alle lopende primuz-implementaties in de partnerziekenhuizen:
  • Je houdt in nauwe interactie met de implementatiepartner CTG, de partnerziekenhuizen de ICT-coördinatoren en ICT-managers, het overzicht op nieuwe en openstaande tickets
  • Je participeert aan de stuurgroepen binnen de partnerziekenhuizen en de stuurgroep van de samenwerking
  • Je bent de operationele motor van de verschillende werkgroepen binnen de primuz-samenwerking
 • Aansturing van de pool van projectleiders, developers, applicatiebeheerders en analisten:
  • Je zorgt voor toewijzing van deze pool aan medewerkers aan projecten
  • Je ben hiërarchisch leidinggevende van deze pool, en stuurt hen aan in nauwe interactie met de coördinatoren en managers
  • Je bent de coach van junior profielen ontwikkeling, applicaties en analisten die bij hun start in het UZ aan deze pool worden toegevoegd. Je begeleidt mee de start van hun loopbaan om ze na verloop van tijd en op hun wens, te laten doorstromen naar een development-team
 • Projectleider:
  • Je kan zelf de rol op nemen van projectleider voor enkele ICT- en biotechniek-projecten

 

Profiel

 • Je hebt kennis en ervaring op vlak van agile methodologie;
 • Je ziet jezelf als een bruggenbouwer, verbindingsfiguur, netwerker;
 • Je kan hoofd- en bijzaak goed onderscheiden;
 • Je hebt een service-georiënteerde mindset;
 • Je hebt talent voor plannen & coördineren van complexe projecten;
 • Je hebt oog voor gedragen continue verbetering;
 • Je neemt eigenaarschap op voor toegewezen taken;
 • Je bent stressbestendig.

Interesse?

Heb je interesse in bovenstaand takenpakket en het geschetste profiel? Stel je dan kandidaat voor deze boeiende functie binnen onze ICT-dienst.

Als coördinator project- en resourceplanning rapporteer je aan de directeur ICT, kwaliteit, biotechniek en patiëntenadministratie.

Met vragen kan je terecht bij Tom Coolen op 6970

Solliciteren kan via onderstaande sollicitatielink, voor 21 september 2020.

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert