De dienst Hematologie van het UZ Brussel telt 5 hematologen en beschikt over een aparte hospitalisatie eenheid met onder meer 8 isolatiekamers voor de behandeling van acute leukemie en stamceltransplantatie. De dienst is JACIE geaccrediteerd als donorcentrum en voor autologe en allogene stamceltransplantatie en is een erkende stagedienst voor de opleiding klinische hematologie. Er is een belangrijke ambulante activiteit met meer dan 7500 raadplegingen per jaar. De dienst Hematologie werkt nauw samen met facultaire onderzoeksgroepen voor klinisch en translationeel onderzoek. De dienst bekleedt een sterke positie voor de hematologische zorg in de regio en heeft een gestructureerde samenwerking met ziekenhuizen in Halle en Aalst die in de toekomst verder zal uitgebouwd worden.

De resident hematologie is staflid van de dienst en staat mee in voor de zorg van de gehospitaliseerde en ambulante patiënt hematologie. Hij/zij participeert in het transplantatieprogramma en draagt ook actief bij tot de verdere uitbouw van het netwerk hematologie in de regio. Er bestaat eveneens mogelijkheid tot deelname aan klinisch en translationeel onderzoek.

Functie:

 • Klinische verzorging van patiënten is de hoofdopdracht. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg, volgens de principes van op evidentie gebaseerde zorg.
 • U neemt begeleidingstaken waar in de opleiding van de studenten in de geneeskunde en de artsen-specialisten in opleiding.
 • U neemt actief deel aan de klinische ontwikkeling van de dienst.

Profiel:

 • U beschikt over een diploma van arts en bent bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U bent erkend als specialist in de Interne geneeskunde-Klinische Hematologie.
 • U wenst zich verder te specialiseren in de intensieve hematologie en de stamceltransplantatie
 • U heeft belangstelling voor klinisch toegepaste research
 • U bent bereid om deeltijds klinische activiteit te steunen/ontwikkelen in ziekenhuizen van het VUB netwerk
 • U bent tweetalig (NL/FR) met kennis van de Engelse taal.

 

Aanbod:

 • Een contract van bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. een gewaarborgd inkomen, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,…

 

Contact:

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. Rik Schots via e-mail: Rik.Schots@uzbrussel.be
 
Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie met motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae aan:
 • UZ - Brussel

  Prof. Dr. J. Schots - hoofdarts

  Laarbeeklaan 101

  1090 BRUSSEL

 •  

Solliciteren kan via onderstaande sollicitatielink. Gelieve gebruik te maken van het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat u hier kan downloaden.

 

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert