Functie:

Als manager van het Centrum Hart- en Vaatziekten (CHVZ) ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitbouw van de cluster CHVZ en het aansturen van de niet-medische administratieve disciplines met het oog op een beheerste groei en verdere professionalisering onder leiding van clusterhoofd en medische diensthoofden:

 • Je staat in voor de organisatie, goede werking en opvolging van het CHVZ met het oog op een verdere ontwikkeling en professionalisering van deze activiteiten.
  • Voert een ondersteunende functie uit voor het clusterhoofd en de medische diensthoofden
  • Onder leiding van het clusterhoofd CHVZ en de diensthoofden/-verantwoordelijken, verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van de cluster
  • Maakt in samenspraak en nauw overleg met het clusterhoofd CHVZ en de diensthoofden/-verantwoordelijken het beleidsplan op en voert het uit, volgt het op en communiceert het
  • Volgt complexe niet medische problemen en klachten op en behandelt deze
  • Houdt de activiteiten van het CHVZ bij, maakt verslagen van deze activiteiten en volgt deze op
  • Organiseert wetenschappelijke activiteiten voor de cluster, personeelsfeesten, recepties, …
  • Aanspreekpunt voor HR business partner en volgt personeelskader op (in nauwe afstemming met HR business partner, clusterhoofd en de medische diensthoofden)
 • Je bereidt vergaderingen voor en neemt er actief aan deel:
  • Bereidt de agenda voor
  • Maakt de verslagen op
  • Biedt ondersteuning tijdens vergaderingen door het voorbereiden/aanreiken van de nodige informatie
  • Neemt actief deel aan de vergaderingen
  • Communiceert en/of implementeert de genomen beslissingen
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van financiële documenten en opvolgen van beleidsinformatie zodat het management steeds over correcte informatie beschikt om beslissingen te nemen.
  • Volgt de financiën op van het CHVZ
  • Maakt de jaarlijkse begroting op, bespreekt deze, voert deze uit, volgt deze op en communiceert deze
  • Is verantwoordelijk voor de kostencalculatie van nieuwe technieken, …
  • Onderhandelt samenwerkingsovereenkomsten en financiële afspraken
  • Coördineert de tarificatie
  • Optimaliseert processen in het kader van tarificatie en facturatie, administratieve processen in het algemeen
  • Beheert de boordtabellen en rapporteringen en maakt deze over aan clusterhoofd en medische diensthoofden
  • Maakt specifieke rapporten voor cluster en medische diensthoofden op basis van standaard rapporteringsmodules
 • Je zorgt voor niet-medische administratieve medewerkers met de juiste competenties en motivatie, op de juiste plaats in een optimale werksfeer.
  • Stelt uitdagende doelstellingen
  • Motiveert en ondersteunt medewerkers
  • Stroomlijnt de communicatie tussen medewerkers
  • Bevordert onderlinge samenwerking
  • Voert coachings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers
  • Detecteert opleidingsbehoeften bij medewerkers
  • Ondersteunt de werving en selectie van medewerkers
 • Je treedt op als projectleider en/of actief meewerken aan projecten met het oog op het optimaliseren van de CHVZ-afdelingen rekening houdend met de kwaliteitsvereisten en de (nieuwe) regelgeving.
  • Stelt projectdefinities en –budgetten op
  • Stelt projectfiches op
  • Brengt de juiste mensen samen
  • Analyseert knelpunten en voorstellen van oplossingen
  • Brengt ondersteunende cijferanalyses aan
  • Adviseert en begeleidt artsen, verantwoordelijken en medewerkers voor specifieke projecten voor ontwikkeling en optimalisatie van processen, ad hoc probleemstellingen en vragen
  • Vertaalt theoretische kaders naar praktijkgerichte processen, procedures en workflows
  • Volgt dienstoverschrijdende projecten op
  • Voert kwaliteitscontroles uit
  • Beheer van databanken (eventueel in samenwerking met bijkomende datanurse)
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en coördinatie van het onderhoud van het gebouw van CHVZ in samenwerking/overleg met de ziekenhuisbrede verantwoordelijke.
 • Je staat in voor de communicatie van het CVHV.
  • Zorgt voor de public relations
  • Ontwerpt de website van het CHVZ
 • Je zorgt voor een goede toepassing van de ziekenhuisbrede instrumenten en methodieken.
  • Past de ziekenhuisbreden instrumenten en methodieken toe op niveau van de cluster en medische diensten (projectmanagement, beleidsplan, rapportering, ...)
  • Neemt deel aan overleg met collega managers en stafmedewerkers directie
  • Geeft suggesties om ziekenhuisbrede instrumenten beter te maken
 • Je rapporteert aan het clusterhoofd van het CHVZ.

 

Profiel:

 • Je beschikt over een Master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring.
 • Een goede kennis van en ervaring met de werking van de ziekenhuissector is een pluspunt.
 • Een basis aan medische know-how is een pluspunt en je spreekt de taal van de zorgprofessional.
 • Je hebt ervaring met verbeteringsprocessen.
 • Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden.
 • Je bent servicegericht.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van medewerkers.
 • Je hebt oog voor goede en open communicatie, presentatie en afstemming met alle ziekenhuis stakeholders.
 • Je denkt oplossings- en resultaatgericht.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je kunt zeer goed om met MS Office-pakket.

 

Aanbod:

 • Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema met overname van relevante anciënniteit.
 • Mogelijkheid tot thuiswerkdag(en).
 • Extralegale voordelen:
  • Aanvullend pensioenfonds;
  • Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ Brussel;
  • Verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Tussenkomst in vervoersonkosten:
   • Volledige terugbetaling openbaar vervoer;
   • Fietsvergoeding;
   • Kilometervergoeding voor wagens;
   • Mogelijkheid fietsleasing voor woon-werk verkeer.
  • Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
  • Toegang tot parking aan het ziekenhuis en afstandsparkings aan afrit 9 (Jette) en het researchpark in Zellik;
  • Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen
  • 27 vakantiedagen;
  • Attractiviteits- en eindejaarspremie;
 • Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Interesse?

Solliciteer online via onderstaande sollicitatieknop.

Voor meer iformatie kan u bellen naar: 02/801 24 25

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert