De dienst Klinische Biologie verricht laboratoriumonderzoeken voor de diagnose en opvolging van aandoeningen en behandelingen en verstrekt advies aan de aanvragende clinici en externe artsen. De belangrijkste deeldomeinen zijn de Klinische Chemie, de Hematologie en de Microbiologie en Ziekenhuishygiëne. Alle laboratoria zijn ISO15189 geaccrediteerd. De dienst beschikt over moderne apparatuur en is sterk geautomatiseerd waardoor snelle en efficiënte service kan geleverd worden. De dienst is referentielaboratorium in specifieke domeinen (diabetes, toxicologie, HLA, HIV,..). Er werken meer dan 200 FTE medewerkers.

Naast de dienstverlening is er een belangrijke academische onderzoeksactiviteit binnen verschillende onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel.

De dienst neemt deel aan de artsenopleiding en is een stageplaats voor klinisch biologen en laboratoriumtechnologen.

Functie:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst Klinische Biologie, zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst. Daartoe besteedt u o.a. aandacht aan de verdere uitbouw van uw dienst tot een nationaal en internationaal referentielaboratorium in specifieke domeinen.
 • U bent klinisch actief in (een deeldomein van) de klinische biologie.
 • Als erkend stagemeester organiseert u een adekwate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten Geneeskunde en Farmacie en klinisch biologen in opleiding die stage lopen in uw dienst.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • U staat garant voor continue optimalisatie en innovatie binnen uw vakgebied.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U verzekert een adekwate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.
 • De opdracht houdt de mogelijkheid in van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de V.U.B. met inbegrip van een academische ZAP-aanstelling.

Profiel:

 • U bent een erkend klinisch bioloog (arts of apotheker), u heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme en een bijzondere expertise in één of meerdere deeldomeinen van de klinische biologie. De voorkeur gaat uit naar een arts klinisch bioloog.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker. Een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel in de Klinische Biologie.
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en sterke pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Aanbod:

 • Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. aanvullend pensioen, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,…

Interesse?

Geïnteresseerden richten vóór 15 juni 2021 een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

UZ Brussel

Prof. Dr. M. Noppen

Gedelegeerd Bestuurder

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

 

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert