De diensten kinderneurologie van de vier Nederlandstalige universitaire ziekenhuizen (UZ Gent, UZ Brussel, UZ Leuven en UZ Antwerpen) besloten om in samenspraak met het Steunpunt Kinderepilepsie een pediatrisch epilepsieregister uit te bouwen, gebaseerd op het Europees EpiCare* register. De voordelen van een gezamenlijk register zijn legio: het laat onder meer toe om behandelingen met elkaar te vergelijken, ziektebeelden beter te beschrijven en het leidt mogelijk tot nieuwe onderzoekshypothesen.

Voor de uitbouw van het register zijn we op zoek naar een studiemedewerker (deeltijds: 0,4). De medewerker zal in de vier Nederlandstalige universitaire ziekenhuizen, in nauw overleg met de kinderneurologen betrokken in dit project:

 • zich de specificiteiten van het EpiCare platform eigen maken; zich vertrouwd maken met de terminologie en structuur
 • zo nodig in overleg treden met de EpiCare platform verantwoordelijken bij specifieke vragen / opgetreden problemen
 • per universitair ziekenhuis:
  • eventueel bestaande database(s) met pediatrische patiëntendata analyseren en er voor het register pertinente data uit destilleren en toevoegen
  • patiëntendossiers uitspitten en de van belang zijnde gegevens overnemen in het pediatrisch epilepsieregister
  • (tussentijdse) validatie van de overgenomen data bekomen bij de verantwoordelijke kinderneurologen
 • informed consent verkrijgen van bestaande en nieuwe patiënten
 • de per universitair centrum uitgewerkte registers consolideren in 1 gezamenlijk, overkoepelend register
 • de eerste tendensen uit het geconsolideerd register identificeren en onder de aandacht brengen van de projectleden
 • het documenteren van gevolgde werkwijzen, gehanteerde definities, opgetreden problemen en hun oplossingen

De (deeltijdse: 0,4) opdracht per universitair ziekenhuis zal vermoedelijk zo’n 2 à 3 maanden in beslag nemen. Datum indiensttreding: vierde kwartaal 2021.

 

Profiel

 • je beschikt over een bachelordiploma (biomedische wetenschappen, verpleegkunde) of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • je hebt ervaring met het werken met databases en je bent bereid om het werken met het RedCap platform aan te leren.
 • een vertrouwdheid met / ervaring in (kinder)neurologie is een pluspunt
 • je kerncompetenties zijn analyse- en synthesevermogen, accuratesse en samenwerkingsgerichtheid. Ook contactvaardigheid (met kinderneurologen, projectverantwoordelijken en patiënten) is één van je sterktes.
 • je draagt integriteit hoog in het vaandel; met vertrouwelijke informatie omgaan, vormt geen probleem
 • goede (schriftelijke) kennis van het Engels

Aanbod:

 • een samenwerking met diverse teams binnen 4 universitaire centra
 • de opportuniteit om heel wat kennis op te doen/bij te leren over pediatrische epilepsie
 • de mogelijkheid om aan de wieg te staan van een belangrijk pediatrisch epilepsieproject
 •  

 *: EpiCare: European Reference Network for Rare and Complex Epilepsie = het betreft een netwerk van 28 gespecialiseerde gezondheidscentra, verspreid over 24 Europese landen, met expertise in zeldzame en complexe epilepsieën. EpiCare biedt een gecoördineerde aanpak voor diagnostiek en behandeling van epilepsie door gebruik te maken van e-tools en e-consultancy.

 

Interesse?

Solliciteer online via: https://jobs.uzgent.be/job/Studieverpleegkundige-pediatrisch-epilepsieregister/700759501/?

 

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert