Het Universitair Ziekenhuis Brussel is samen met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) gelegen op de Brussels Health Campus te Jette (zie www.uzbrussel.be en www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus)

Met 721 bedden en 3800 personeelsleden bekleedt het Universitair Ziekenhuis Brussel een belangrijke positie in de verzorgingssector.

De dienst MKA behandelt alle aandoeningen in het gebied van de mond, de kaak en het aangezicht met als subdomeinen aangeboren gelaatsafwijkingen, cosmetische chirurgie, esthetische en reconstructieve implantologie, dysfunctie van het kaakgewricht, mondziekten en mondheelkunde, maxillo-faciale tumorheelkunde, orthognatische en orthofaciale heelkunde, OSAS en ronchopathie, schedelbasispathologie en faciale traumatologie. De dienst is erkend als stagedienst voor de opleiding van arts-specialisten MKA en verricht ook wetenschappelijk onderzoek.

In het Universitair Ziekenhuis Brussel is volgende functie (m/v) vacant:

Medisch diensthoofd Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)

 

Profiel:

 • U bent een erkend arts-specialist in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en u heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker. Een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel in de MKA.
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en sterke pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Opdracht:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst MKA, zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst en besteedt aandacht aan de verdere uitbouw van uw dienst.
 • U bent klinisch actief in (een deeldomein van) de MKA.
 • Als erkend stagemeester organiseert u een adekwate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten Geneeskunde en artsen-specialisten in opleiding MKA die stage lopen in uw dienst.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • U staat garant voor continue optimalisatie en innovatie binnen uw vakgebied.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U verzekert een adekwate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.

De opdracht houdt de mogelijkheid in van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de V.U.B. met inbegrip van een academische ZAP-aanstelling.

Onze voorwaarden:

 • Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. aanvullend pensioen, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,…

Interesse:

Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

UZ Brussel

Prof. Dr. M. Noppen

Gedelegeerd Bestuurder

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

 

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

 

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert