Het Universitair Ziekenhuis Brussel is samen met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) gelegen op de Brussels Health Campus te Jette (zie www.uzbrussel.be en www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus)

Met 721 bedden en 4.000 personeelsleden bekleedt het Universitair Ziekenhuis Brussel een belangrijke positie in de verzorgingssector.

De dienst Hematologie is een goed uitgebouwde klinische dienst met een bijzondere expertise in stamceltransplantatie. Het (allogeen en autoloog) stamceltransplantatieprogramma is JACIE-geaccrediteerd door de European Group for Blood and Marrow Transplantation. De dienst beschikt over een gespecialiseerde hospitalisatie-afdeling met isolatiekamers, een daghospitaal en een belangrijke raadplegingsactiviteit.

De dienst heeft een belangrijke klinisch-wetenschappelijke onderzoeksactiviteit en werkt nauw samen met facultaire onderzoeksgroepen die fundamenteel en translationeel onderzoek verrichten. De dienst heeft ook een opleidingsopdracht voor studenten geneeskunde en assistenten Interne Geneeskunde en Klinische Hematologie en is erkend als stagedienst in de Klinische Hematologie.

In het Universitair Ziekenhuis Brussel is volgende functie (m/v) vacant:

Diensthoofd - Hematologie

Profiel:

 • U bent erkend arts-specialist in de Klinische Hematologie en bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker in het domein van de Hematologie; een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk bij aanstelling.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel in de Klinische Hematologie.
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en goede pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Opdracht:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst Hematologie zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst.
 • Als erkend stagemeester organiseert u een adequate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten geneeskunde en artsen-specialisten in opleiding die stage lopen in uw dienst.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • U staat garant voor innovatie binnen uw vakgebied.
 • U werkt aan continue kwaliteitsverbetering in uw dienst en aan de verdere ontwikkeling van evidence-based behandelprotocollen en standaardisatie van de zorg.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de multidisciplinaire samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U hecht veel belang aan de samenwerking met de netwerkziekenhuizen in uw domein en staat in voor de bestendiging en verdere ontwikkeling van het netwerk Hematologie.
 • U verzekert een adequate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers waarbij teamwork voorop staat. U staat open voor verandering.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.
 • U vertegenwoordigt uw dienst / het UZ Brussel in diverse interne en externe commissies en wetenschappelijke verenigingen eigen aan uw specialisme.

De opdracht in het UZ Brussel gaat gepaard met een academische opdracht aan de Faculteit Geneeskunde & Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Deze opdracht wordt in een afzonderlijke vacature beschreven. De academische ZAP-aanstelling verloopt via een afzonderlijke procedure.

Onze voorwaarden

 • Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • Wij voorzien in een uitgebreid pakket extralegale voordelen met o.a. aanvullend pensioen, overlijdensverzekering, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, onkostenvergoeding, eigen kinderkribbe, kinderopvang tijdens de schoolvakanties, tussenkomst in maaltijden,…

 

Interesse

Geïnteresseerden richten vóór 30 april 2023 een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

 

UZ Brussel

Prof. Dr. M. Noppen

Gedelegeerd Bestuurder

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

 

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert