Voor de verdere uitbouw en ondersteuning van onze patiëntgerichte dienstverlening zoeken wij twee intercultureel bemiddelaars met volgende taalvaardigheid:

 • Nederlands + Modern Arabisch

 

Functie

 • Taalbijstand: je zorgt voor het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap uit een brontaal naar een equivalente boodschap, qua inhoud, vorm en bedoeling, in een doeltaal. Dit kan gebeuren door de Intercultureel Bemiddelaar (ICB) zelf of interne of externe tolken.
 • Faciliteren: Je kan gesprekspartners wijzen op het bestaan van mogelijke (culturele) misverstanden en probeert die op te lossen en op die manier het gesprek weer in goede banen te leiden. Je ondersteunt hierbij de patiënt, zijn/haar familie en de zorgverleners van het ziekenhuis.
 • Pleitbezorgen: je krijgt het mandaat om het initiatief te nemen om bepaalde vragen of handelingen te stellen wanneer dat voor de kwaliteit van de hulpverlening en de belangen van de patiënt noodzakelijk is, hiervoor moet je mogelijk uit de neutraliteit binnen je rol treden.
 • Interne signaalfunctie: Je bouwt een sterk intern netwerk uit, zorgt ervoor dat de dienstverlening gekend is en gebruikt wordt. Daarnaast ga je aan de slag met observaties die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.
 • Externe netwerking: Je draagt bij aan de uitbouw van een netwerk dat de opvang van allochtone patiënten ook buiten het ziekenhuis ten goede moet komen (OCMW’s, opvangcentra, huisartsen, …) in functie van de doorverwijzing en opvang van de patiënt naar andere hulpverlenende instanties na ontslag uit het ziekenhuis.
 • Samenwerking FOD Volksgezondheid: je zorgt voor een correcte registratie van alle activiteiten en bent voldoende aanwezig op verplichte vormings- en supervisiemomenten die door hen georganiseerd worden.
Meer informatie m.b.t. de functie kan je vinden in de Gids voor Interculturele Bemiddeling in de Gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid, 2016) via deze link.
 
 

Profiel

 • Je hebt een zeer goede mondelinge beheersing (minimumniveau B2) van het Nederlands en van de gevraagde talen Modern Arabisch. Extra taalkennis is een absolute meerwaarde.
 • Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in combinatie met een certificaat van een erkende opleiding interculturele bemiddeling, een bachelor- of masterdiploma in een sociale, (para-)medische of tolkrichting.
 • Je bezig een basisvaardigheid in sociaal tolken en hebt basiskennis van medische terminologie in verschillende werktalen
 • Je bent voldoende cultuursensitief en kan verschillende culturen verzoenen met de cultuur in onze Belgische samenleving.
 • Je kan je onpartijdig opstellen en bent in staat om eigen overtuigingen en gevoelens te identificeren die de onpartijdigheid in het gedrang kunnen brengen.
 • Je bent geduldig, hebt een groot empathisch vermogen en kan actief luisteren.
 • Je bent stressbestendig en kan correct omgaan met conflictsituaties.
 • Je bent discreet en kan de geheimhouding verzekeren van de informatie die je verwerft op de werkvloer
 • Je bent bereid om deel te nemen aan het wachtsysteem waarbij de wachten verdeeld worden onder te teamleden.
 

Aanbod

 • Je komt terecht in het Departement Verpleeg- en Vroedkunde en zal rapporteren aan de coördinator ICB.
 • Je krijgt een halftijds (50%) contract van onbepaalde duur, mits slagen in de verplichte taaltest bij de Cel Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning Psychosociale Gezondheidzorg bij FOD Volksgezondheid. Het contract kan eventueel aangevuld worden met een tewerkstelling elders binnen het ziekenhuis.
 • Verloning via IFIC volgens ervaring, met overname van relevante anciënniteit
 • Extralegale voordelen:
  • Aanvullend pensioenfonds;
  • Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het Universitair Ziekenhuis Brussel;
  • Verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Tussenkomst in vervoersonkosten:
   • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
   • Fietsvergoeding
   • Kilometervergoeding voor wagens
   • Mogelijkheid tot fietsleasing voor woon-werk verkeer
  • Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
  • Toegang tot parking en afstandsparkings;
  • Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen;
  • 27 vakantiedagen;
  • Eindejaarspremie;
 • Ruime mogelijkheden tot vorming en bijscholing
 • Het Universitair Ziekenhuis vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.
Interesse?
De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 7 augustus 2023.
Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij mevr. Berfin Akgul, coördinator ICB, op het nummer 02/476 38 37. Je kan ook contact opnemen met dhr. Hans Verrept, Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning bij FOD Volksgezondheid, op het nummer 02/524 86 07 of via hans.verrept@health.fgov.be

Solliciteer via onderstaande link.

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert