Waar zijn we goed in?  Investeren in mensen.

En er zijn nog meer goede redenen om voor het UZ Brussel te kiezen.

Opleiding, competenties en performantie voorop

Investeren in opleiding

Geen kwaliteitszorg zonder investeringen in de competenties en groei van je medewerkers.

Het UZ Brussel zet in op interne en externe bijscholingen (studiedagen, congressen, workshops, voortgezette opleidingen, toekenning educatief verlof). We zijn bewust bezig met de ontwikkeling van onze medewerkers. Evaluatie, feedback, performantie en groei zijn altijd onderdeel van je job.

Betrokkenheid en waardering

Het UZ Brussel betrekt alle medewerkers bij de kern van het ziekenhuis: de zorg, de patiënt. De waardering is dan ook groot: tot ver buiten Brussel wordt de patiënt- én familiegerichte zorg van het UZ Brussel gewaardeerd.

 

Loopbaan, loon en privé in evenwicht

In het UZ Brussel kan je rekenen op werkzekerheid, overname van anciënniteit, een competitieve verloning en verschillende premies zoals een eindejaarspremie en een attractiviteitspremie.

Voordelen en voorwaarden

Voltijds heb je inclusief de 10 wettelijke feestdagen recht op 37 vakantiedagen waarbij er per schijf van 5 jaar anciënniteit een extra vakantiedag bijkomt (met een maximum van 3 dagen). Voor medewerkers vanaf 45 jaar zijn er specifieke regelingen voor bijkomende vakantiedagen (cao 45+)

Bovendien bieden we medewerkers een brede waaier met extra voordelen aan met:

  • aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen (aanvulling bovenop de mutualiteitsuitkering in geval van ziekte of ongeval)
  • hospitalisatieverzekering (die naast hospitalisatie ook ambulante kosten dekt);
  • overlijdensdekking (eenmalig kapitaal voor partner en kinderen);
  • gedeeltelijke terugbetaling van woon-werk verkeer met de wagen, volledige terugbetaling openbaar vervoer, aantrekkelijke fietsvergoeding en fietsenstalling.

 

Extra’s voor verpleeg- en vroedkundigen

Als verpleegkundige heb je naast deze voorwaarden onmiddellijk een contract onbepaalde duur met volledige overname van relevante anciënniteit in een systeem met prestatie gebonden toeslagen of vaste toeslag van 11% voor onregelmatige prestaties en dit zonder onderbroken diensten.

Tewerkstelling kan zowel voltijds als deeltijds in een 3 - (7u36/dag) of 2 shiftensysteem (10u/dag; 11u/dag; 12u/dag).

Naast de bovenvermelde premies kan je ook aanspraak maken op een terugroeppremie bovenop de normale verloning (indien men niet ingeroosterd is en men binnen de 48u gevraagd wordt om te komen werken) en continuïteitspremie (indien men bij afwezigheid van de leidinggevende bepaalde taken overneemt). Je werkt in een multidisciplinair team in een cultuur van directe en open communicatie met eigen inbreng in het uurrooster, vlotte mogelijkheid om van dienst te veranderen en een collegiale samenwerking op alle niveaus. Dankzij de ondersteuning van logistiek assistenten, secretariaat, intern ziekentransport, centraal georganiseerde automatische bevoorrading van materialen en producten, scanning van medicatie, mobiele werkstations, volledig elektronisch medisch dossier, … laat dit je ook toe je voluit te focussen op je professionele jobinhoud als verpleegkundige en te groeien in je specialisatie en/of verantwoordelijkheid.

Maatschappelijke betrokkenheid, academisch DNA

Het UZ Brussel is een algemeen ziekenhuis dat de topzorg in alle medische disciplines aanbiedt vanuit een maatschappelijk engagement.  Daardoor is het UZ Brussel een uitgelezen opleidingsomgeving voor studenten en een studiedomein voor ‘evidence based medicine’.

Tegelijk werken we samen met universitaire onderzoeksgroepen in alle disciplines om wetenschappelijke knowhow om te zetten in medische toepassingen en ontwikkeling.

De basis van onze speerpuntgebieden: medisch (diabetes, reproductieve geneeskunde, cardiologie, oncologie, enz.), technologisch  (elektronisch medisch dossier, beeldverwerking, radiotherapie, stamceltherapie, enz.), economisch (farmaco-economie, ziekenhuis economie, enz. ) en ethisch (zoals ‘zorg einde en begin leven’, multiculturele patiëntenopvang).

Samenwerking met industrie en andere universiteiten, ontwikkeling van spin-offs,: het maakt allemaal deel uit van ons DNA.

De kruisbestuiving tussen de medische campus Jette, het universitair ziekenhuis, de faculteit Geneeskunde en Farmacie en het departement gezondheidswetenschappen van de Erasmus Hogeschool versterkt de gemeenschappelijke strategie.

Spitstechnologie, wetenschap en innovatie als backbone

Investeren in medische technologie en ICT

Het UZ Brussel investeert in medische spitstechnologie. Ook de ICT-afdeling wordt uitgebouwd voor de totale integratie van digitale ondersteuning in dagelijkse zorg en ondersteunende taken én in geavanceerde medische technologie.

Een digitaal patiëntendossier (EMD + EVD) met medicatiebeheer, planning van onderzoeken, MZG registratie is in het UZ Brussel al lang ingeburgerd.

Deeltijds werken en aandacht voor het gezin

Deeltijds werken in alle mogelijke dag- en uurroosters in combinatie met goede interne voorzieningen zorgen voor een goede organisatie van de work-life balance van onze medewerkers. We bieden een kindercrèche aan op de campus, kinderopvang tijdens de vakantie, kinderfeest en een extra geboortepremie van de werkgever. Je kan ook aanspraak maken op arbeidsvermindering zoals tijdskrediet (tijdelijk of blijvend), bijstand bij langdurige ziekte of palliatief verlof, ouderschapsverlof, borstvoedingsverlof en - pauzes, …

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert