Het Universitair Ziekenhuis Brussel is samen met de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) gelegen op de Brussels Health Campus te Jette (zie www.uzbrussel.be en www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus)

Met 721 bedden en 3800 personeelsleden bekleedt het Universitair Ziekenhuis Brussel een belangrijke positie in de verzorgingssector.

De dienst Interne Geneeskunde legt zich toe op de geïntegreerde aanpak en de coördinatie van de diagnostiek en de medische behandeling van complexe ziektebeelden, veelal met multi-orgaanpathologie. Een bijzonder expertisedomein is de infectiologie met ondermeer een erkenning als Hiv-referentiecentrum en als Centrum voor Reis- en Vaccinatieadvies. De dienst werkt nauw samen met andere medische specialismen (Reumatologie, Endocrinologie, Neurochirurgie, ..) bij de multidisciplinaire aanpak van specifieke aandoeningen zoals systeemziekten, de ziekte van von Hippel-Lindau, Klinefeltersyndroom, … De dienst beschikt over een afdeling voor klassieke hospitalisatie, een internistisch daghospitaal en een belangrijke raadplegingsactiviteit in de polikliniek.

De dienst Interne Geneeskunde van het UZ Brussel omvat een klinische, wetenschappelijke en onderwijsactiviteit. De dienst is erkend als stagedienst voor de volledige opleiding Inwendige Geneeskunde. De dienst verricht klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Functie:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst Interne Geneeskunde zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst.
 • U bent klinisch actief in (een deeldomein van) de Inwendige Geneeskunde.
 • Als erkend (coördinerend) stagemeester organiseert u een adequate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten geneeskunde en artsen-specialisten in opleiding die stage lopen in uw dienst en in andere ziekenhuisdiensten in het kader van de basisopleiding (truncus communis) van de inwendige geneeeskunde.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • U staat garant voor continue optimalisering en innovatie binnen uw vakgebied.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de multidisciplinaire samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U verzekert een adequate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.
 • U vertegenwoordigt uw dienst / het UZ Brussel in diverse interne en externe commissies en wetenschappelijke verenigingen eigen aan uw specialisme.

De opdracht in het UZ Brussel gaat gepaard met een academische opdracht aan de Faculteit Geneeskunde & Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Deze opdracht wordt in een afzonderlijke vacature beschreven. De academische ZAP-aanstelling verloopt via een afzonderlijke procedure.

Profiel:

 • U bent erkend arts-specialist in de Inwendige Geneeskunde en u heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker in het domein van de Inwendige Geneeskunde; een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel in de Inwendige Geneeskunde.
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en goede pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Aanbod:

 • Wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie.
 • Extralegale voordelen:
  • Aanvullend pensioenfonds;
  • Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ Brussel;
  • Verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Tussenkomst in vervoersonkosten:
   • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
   • Fietsvergoeding
   • Kilometervergoeding voor wagens
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Kosten Eigen aan de Werkgever (KEWG)
  • 20 wettelijke vakantiedagen (pro rata gebaseerd op vakantiedienstjaar)
  • 13 bijkomende vakantiedagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 3 supplementaire dagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 10 wettelijke feestdagen (-> vervangende feestdagen voor feestdagen die in het weekend vallen = zijn vrij te kiezen)
  • 20 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk,... (pro rata berekend op huidig jaar) - enkel voor uitbouwen van de klinisch academische loopbaan
  • Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
  • Toegang tot parking en afstandsparkings;
  • Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen
  • Attractiviteits- en eindejaarspremie;
 • Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Contact:

Geïnteresseerden richten vóór 16 september 2020 een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

UZ Brussel
Prof. Dr. M. Noppen
Gedelegeerd Bestuurder
Laarbeeklaan 101
1090 BRUSSEL

 
De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat u hier kan downloaden.

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert