Functie:

Algemeen:

 • Je bent als verantwoordelijk voor de continue en kwaliteitsvolle zorg van onze patiënten.
 • Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op vlak van radiologie van dichtbij. Je bent bereid je bij te scholen in deze materie.
 • Je krijgt de kans om je in alle richtingen te ontplooien en vervolmaken. Je krijgt de kans om samen met je collega's en andere zorgverstrekkers de visie van het ziekenhuis mee gestalte te geven.

Coördinatie:

Eerste aanspreekpunt:

 • Opmaken van uurrooster en weekplanningen
  • actief lid van de uurrooster groep (opmaken dashboard en toekennen van verloven)
  • Eventuele aanpassingen eerst doorvoeren en nadien vrijgeven zoals afgesproken (afspraken ziekenhuisbreed)
 • Onderhouden toestellen
  • Data opvolgen
  • Bestaffing aanpassen (uurrooster)
  • Afspraken blokkeren in functie van de downtime en in samenspraak met de verantwoordelijke van de administratie
  • Collega’s informeren
  • Andere modaliteiten/ diensten op de hoogte brengen indien nodig
 • Meldingsplicht van problemen (bv. Technische)
  • Daarna doorgeven aan fysici en collega’s op de hoogte brengen.

Communicatie

Open, positief en constructief:

 • Overleg met radiologen (onderzoeken, planning van de onderzoeken, werkinstructies aanpassen, foutieve of onvolledige aanvragen)
 • Modaliteitsgebonden agendapunten verzamelen en op voorhand samen doornemen
  • Ideeën collega’s betreffende bv. Patiëntenflow, organisatie toestel, verdeling taken
  • Knelpunten en positieve zaken
  • Mogelijke oplossingen bespreken
 • Ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren blijvend onder de aandacht brengen door Inside regelmatig te raadplegen.
 • Dienstbrede kwaliteitsindicatoren
  • Deelnemen aan vergaderingen (verantwoordelijke nursing + kwaliteitsvergaderingen met dienstraad)
  • Voorstellen mee uitwerken in de praktijk
  • Terugkoppeling van ervaringen
  • KPI’s van de dienst kennen en opvolgen
 • Implementatie van accreditatie richtlijnen
 • Werking van collega’s en functioneren in de groep (appreciatiegesprekken)

Begeleiding

 • Opleidingsprogramma/schema opstellen en uitleggen aan de nieuwe collega.
  • Elke maand samenzitten met nieuwe collega om progressie te bespreken en nieuwe leerdoelen te formuleren
 • Opvang en begeleiding van studenten
  • Wekelijks samenzitten om stage doelstellingen te bespreken en afspraken te maken naar volgende week
  • Traject opstellen afhankelijk van de doelstellingen en achtergrondinfo student (TMB versus VPK)
 • Begeleiding externen (bèta site)

Continuïteit opleiding vaste equipe

 • Opleidingsnoden collega’s kenbaar maken
 • Key users krijgen voorrang bij opleidingen nieuw toestel/ upgrade
  • Nadien ‘train de trainer’ principe toepassen + opvolgen
 • Externe opleidingen verspreiden onder de collega’s (firma’s, beroepsverenigingen ed)
 • Opvolging verplichte opleidingen (ziekenhuis + accreditatie)

Werkinstructies/ QBook

 • QBook verder uitrollen naar noden van de modaliteit in samenspraak met de kwaliteitscoördinator
 • Aangepaste werkinstructies doorgeven via mail + mondelinge bevestiging en/ of verduidelijking

 

Profiel:

 • Je bent reeds tewerkgesteld in het UZ Brussel (interne vacature)
 • Je beschikt over een bachelor in de Verpleegkunde of Medische Beeldvorming.
 • Je hebt een empathische ingesteldheid en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hecht veel belang aan een constructieve samenwerking in multidisciplinair teamverband.
 • Je bent respectvol, positief en creatief in omgang met de patiënten en collega’s.
 • Flexibiliteit, nauwgezetheid en verantwoordelijkheidszin zijn je belangrijke kenmerken.

 

Interesse?

Solliciteer voor 28 februari online via onderstaande link.

Voor mee informatie omtrent deze functie kan je terecht bij

 • Dr. De Mey Johan, diensthoofd Radiologie, tel: 02/4763942,
 • Patrick De Vacht, Manager Radiologie, tel: 02/476 3930
 • Sally Van Hege, Verpleegkundig diensthoofd tel: 02/4763856
Wil je op de hoogte blijven van onze vacatures? Vul hieronder je emailadres in en ontvang een job-alert voor jobs die jou interesseren.
In welke categorieën bent u geïnteresseerd?
U krijgt enkel bericht over jobs in de categorieën die u selecteert